Vostrombouch- nějací blázni z Bystřice p. Hostýnem   
Holešova,Hulína,Kroměříže...

  Ukončení sezo'ny proběhlo v Pravčicích 21.12.02 i se štryptýzem